06 12 53 92 03

Wordt ook vriend van het Marikenhuis!

Een eenmalige donatie kan geschieden op rekeningnummer NL34RABO0141961368 met vermelding donatie, eventueel na overleg met penningmeester Han Knol, penningmeester@marikenhuis.nl of 06 13565280.

Voor een meerjarige donatie/sponsoring kan gebruik worden gemaakt van ons formulier Overeenkomst Periodieke Schenking Marikenhuis. Print dit formulier uit, vul het in en stuur het ingevulde formulier ondertekend en in tweevoud naar Stichting Vrienden van Marikenhuis t.a.v. dhr. Han Knol, penningmeester, Slotemaker de Bruineweg 163, 6532AC Nijmegen.

Het is van belang dat twee ingevulde en ondertekende formulieren naar onze penningmeester worden gezonden, zodat u een formulier, door ons getekend, retour kunt ontvangen voor uw eigen archief. Het is van belang om dit exemplaar goed te bewaren zodat u het kunt tonen wanneer de Belastingdienst erom zou vragen om  de (terechte) fiscale aftrekbaarheid te controleren.

Klik hier om het formulier Overeenkomst  Periodieke Schenking te openen en in te vullen.

De stichting ‘Vrienden van Marikenhuis’ biedt ook de mogelijkheid om via een standaardakte bij Ten Berge Notarissen te Nijmegen een zogeheten lijfrenteschenking (minimaal vijf jaar bij leven een vast bedrag per jaar) te kunnen doen, die als gift (zonder drempel) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Nog vragen? Stuur een mail aan: info@vriendenvanmarikenhuis.nl

Indien u niet met uw naam vermeld wenst te worden op de website, maar toch een bedrag wilt doneren voor het Marikenhuis, dan kan dat door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL34RABO 0141 9613 68 t.n.v. Vrienden van het Marikenhuis onder vermelding van ‘Anonieme donatie’.

Het Marikenhuis heeft de ANBI-status. Dat betekent dat uw gift als aftrekpost kan worden opgevoerd bij je aangifte inkomstenbelasting.