06 12 53 92 03

Algemene en Financiële Informatie

De stichting Vrienden van Marikenhuis is opgericht in het najaar van 2013 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58922687, RSIN 853239903 en heeft de ANBI status, dus donaties zijn fiscaal aftrekbaar.


Bestuurssamenstelling:

Yvon ten Brummelhuis MSM, voorzitter; eigenaar YtB-consultancy

Han Knol, penningmeester/secretaris

Monica Pop-Purceleanu, lid; psychiater Radboudumc

Het bestuur is onbezoldigd.


Jaarverslag 2019

Verkort Jaarverslag 2019


De volledige jaarrekening 2019 en de jaarrekeningen en jaarverslagen van voorgaande jaren zijn beschikbaar via een aanvraag bij de penningmeester: penningmeester@marikenhuis.nl.


Beleidsplan is op aanvraag te verkrijgen bij de penningmeester: penningmeester@marikenhuis.nl.


CONTACT

Nog vragen? Neem dan contact op met: Han Knol, penningmeester@marikenhuis.nl of 06 13565280.