06 12 53 92 03

Vrienden van het Marikenhuis

Het Marikenhuis is een inloophuis in Nijmegen voor iedereen die is geraakt door kanker, zie www.marikenhuis,nl. Het heeft een duidelijk regionale functie.

Stichting Marikenhuis is zelf verantwoordelijk voor de dekking van de operationele kosten van het inloophuis.  Het is een organisatie die volledig draait op vrijwilligers en is ook helemaal afhankelijk van subsidies, donaties, sponsoracties etc  

De Stichting Vrienden van Marikenhuis richt zich op het werven en beheren van financiële middelen ter dekking van noodzakelijke investeringen en niet-operationele kosten van het Marikenhuis. De Stichting Vrienden van zorgt op die manier voor de meer structurele financiering.

Stichting Vrienden van Marikenhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58922687, RSIN 853239903 en  heeft de ANBI status.

WILT U OOK VRIEND WORDEN VAN HET MARIKENHUIS?

Zowel  particulieren als bedrijven en organisaties kunnen Vriend van het Marikenhuis worden. U doet dat door met ons een meerjarige donatieovereenkomst aan te gaan van minimaal €100,-- per jaar gedurende ten minste 5 jaar of ons een eenmalige schenking te doen van minimaal € 500,=.

Lees verder

Ook vriend worden?


U kunt 'Vriend van het Marikenhuis' worden door een eenmalige donatie aan de Stichting Vrienden van Marikenhuis. Op dit moment hebben we de volgende “Vrienden van het Marikenhuis":